RSS Feed

Tag Archives: grief

A Swedish Poem

hands_making_a_heart_in_the_sunset-wallpaper-1920x1080

Hjärta och smärta hör ihop
en samklang

Ibland en sorg
som tynger hjärtat

Ibland en glädje
som lyfter hjärtat

Men utan sorg
sà känner vi ej glädje

Translation from Swedish GOOGLE:

Heart and pain associated
one tune

Sometimes a grief
weighing on the heart

Sometimes a joy
that lifts the heart

But without sorrow
we feel no joy 

 Maria Thunholm / Maria de Suède

“ tack for ert svar “

 

%d bloggers like this: